Beboerrepræsentationen

h_udsigtBeboerrepræsentationen er sammensat og valgt af lejerne i Hellebo Park på et årligt beboermøde, som afholdes i marts måned.
Vi er beboernes talerør og forhandlingspartner over for ejendommens administration.
Ud over det årlige beboermøde holder beboerrepræsentationen møder efter behov. 

Vi består i øjeblikket af (22. nov. 2021) :

Formand: Cheri Rehøj                                        
Næstformand : Allan Woods                             
Kasserer: Rie Linhoff                               
Sekretær : Anne Vibeke Lauridsen                  
Suppleant: Leif Lennart Hansen                        
Suppleant: Bjarne Christensen                         
Revisor: Rene Durafour   

Vi kan kontaktes via vores e-mail info(at)hellebopark.dk.
Alternativt har vi en postkasse på gangen ved vaskeriet i højhuset (nr. 1)