Beboerrepræsentationen

h_udsigtBeboerrepræsentationen er sammensat og valgt af lejerne i Hellebo Park på et årligt beboermøde, som afholdes i marts måned.
Vi er beboernes talerør og forhandlingspartner over for ejendommens administration.
Ud over det årlige beboermøde holder beboerrepræsentationen møder efter behov. Du vil her på hjemmeside kunne se, hvad vi går og pusler med for tiden.

Vi består i øjeblikket af Henrik Jersild, Chéri Rehøj, Maria Thodberg og suppleant Inge Gjellebøl. Derudover har vi Anne Maria Olsen tilknyttet som revisor, og Ole Frithioff som suppleant hertil.

Vi kan kontaktes via vores e-mail (info@hellebopark.dk). Alternativt har vi en postkasse på gangen ved vaskeriet i højhuset (nr. 1)