Beboerrepræsentationen

h_udsigtBeboerrepræsentationen er sammensat og valgt af lejerne i Hellebo Park på et årligt beboermøde, som afholdes i marts måned.
Vi er beboernes talerør og forhandlingspartner over for ejendommens administration.
Ud over det årlige beboermøde holder beboerrepræsentationen møder efter behov. Du vil her på hjemmeside kunne se, hvad vi går og pusler med for tiden.

Vi består i øjeblikket af Chéri Rehøj, Allan Woods og suppleant Marianne Arnsfelt. Derudover har vi Flemming Zøllner tilknyttet som revisor, og Lilly Dyke som suppleant hertil. Sekretær Anne Vibeke Lauridsen og suppleant Kent Jørgensen.

Vi kan kontaktes via vores e-mail info(at)hellebopark.dk. Alternativt har vi en postkasse på gangen ved vaskeriet i højhuset (nr. 1)