Beboerrepræsentationen

h_udsigtBeboerrepræsentationen er sammensat og valgt af lejerne i Hellebo Park på et årligt beboermøde, som afholdes i marts måned.
Vi er beboernes talerør og forhandlingspartner over for ejendommens administration.
Ud over det årlige beboermøde holder beboerrepræsentationen møder efter behov. Du vil her på hjemmeside kunne se, hvad vi går og arbejder med for tiden.

Vi består i øjeblikket af Chéri Rehøj, Allan Woods og Rie Linhoff.
Derudover sekretær Anne Vibeke Lauridsen.  

Vi kan kontaktes via vores e-mail info(at)hellebopark.dk.
Alternativt har vi en postkasse på gangen ved vaskeriet i højhuset (nr. 1)