Referat fra ekstraordinært årsmøde 2017

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

MANDAG DEN 15 MAJ 2017

 

  1. Valg af dirigent

    Jørgen blev enstemmigt valgt.

 

  1. Beboerrepræsentationen fratræder

Repræsentation blev flerstemmigt genvalgt for en periode af 4 måneder under følgende forudsætninger:

  • Ingen chikane mod eller personlige henvendelse til beboerrepræsentationen.
  • Alle henvendelse til beboerrepræsentationen skal ske via brev i postkassen ved vaskeriet eller pr. e-mail (info@hellebopark.dk)
  • Alle beboere bedes fortsat tage hensyn til hinanden.

 

Beboerrepræsentation i Hellebo Park

01-06-2017