Vil du bo i Hellebo Park?

Hellebo Park, marts 2022

Ventelisten er pt. lukket for tilmelding.

Hvis I er interesseret i at flytte ind i Hellebo Park, kan I kontakte vores varmemester Lars. Det er Lars, der står for udlejning og fremvisning. 

Der er venteliste på alle boligtyper, så kontakt ham hurtigt.

Han kan træffes på
Tlf. 49214718,
Fax. 49214778
e-mail: vmkontor@mail.dk

Mere info under "Varmemesteren hjørne".