Vil du bo i Hellebo Park?

Hellebo Park, marts 2022 (opdateret den 07.11.22)

Venteliste for tilmelding i lejelighederne.

Hvis I er interesseret i at flytte ind i Hellebo Park, kan I kontakte vores varmemester Henrik. Det er Henrik, der står for udlejning og fremvisning. 

Der er venteliste på lejligheder, så kontakt ham hurtigt.

Han kan træffes på
Tlf. 49214718,
e-mail: vmkontor@mail.dk

Mere info under "Varmemesteren hjørne".