Hvad har vi gang i lige nu

Her er vores ønskeliste til forbedring af livet i Hellebo Park

Den blev serveret for ejerens repræsentant, City Apartment under markvandringen den 2/6 2017.

Opgaver, der bør løses her og nu:

 

  • Sø ud for nr. 66 bør renses.
  • To tørretumblere mere i vaskekælderen.
  • To bord-bænke med ryglæn samt to blomsterkummer mere i grill-terrasse mellem nr. 58 og 56.

 

Opgaver, der bør løses hurtigst muligt:

 

  • Isolering af soveværelseskabe (i værelse ud mod Grønnegården)
  • Nye tæpper på trappeopgange.
  • Ramper på trapperne ved nr. 21 og 23 til hjælp for sygetransporter.
  • Rampe på trappen mellem nr. 66 og 64 for cyklister.

 

 

Beboerrepræsentationen 2/6 17

 

Opdaterede punkter i husorden og vedtægter

 

På årsmødet blev der vedtaget et par ændringer til husordenen. De er som følger:

§3. Altaner / Udestuer

Stk 6. Fodring af fugle og dyr på Hellebo Parks område – bortset fra ved søen – må ikke finde sted.

 

§4. Affald

Stk 2. De grå containere i kældre må ikke benyttes

 

§7. Vaskeri

Stk 2. Det er ikke tilladt at opholde sig i vaskeriet uden for åbningstiderne.

Der blev også tilskrevet et punkt til vedtægterne:

§3:

Stk. 1: Alle beboelseslejemål i Hellebo Park nr. 1-96 er automatisk medlem, undtaget er dog ejerlejlighederne i bebyggelsen. Hvis en beboer udøver grov
chikane over for Beboerrepræsentationens bestyrelse, deres pårørende og/eller medlemmer af Beboerrepræsentationen, vil vedkommende modtage én skriftlig advarsel. Ved første gentagelse, vil vedkommende automatisk blive ekskluderet af Beboerrepræsentationen.