Storskrald og affald

  1. Ved bortkastning af husholdningsaffald i nedstyrtningsskakten skal dette være forsvarligt emballeret i lukkede plasticposer og må ikke indeholde skarpe og spidse genstande. Lågen til nedstyrtningsskakten skal efter endt brug lukkes.
  2. De grå containere i kældre må ikke benyttes
  3. Papkartoner skal tømmes for indhold, inden de kastes i nedstyrtningsskakten.
  4. De opstillede blå containere skal benyttes til flasker, glas, aviser og andet papir.
  5. Der må ikke stilles bohave, aviser, flasker eller haveredskaber m.m. ved siden af affaldsstativ i rækkehusene.
  6. Affald, som f.eks. gamle møbler, gamle gulvtæpper, papkasser m.m. må under inden omstændigheder henstilles i ejendommen eller nogetsteds på ejendommens arealer.
  7. Varmemesteren omdeler hvert år information om, hvordan og hvornår der er mulighed for at skille sig af med de øvrige affald

Storskrald 2018

For løbende aflevering af storskrald henvises til Skibstrup Gengrugsplads, 3140 Ålsgårde. For aviser og flasker dog fortsat i de blå "bobler".

Ejendommen er tilsluttet den kommunale storskraldsordning, hvilket indbefatter afhentning fem gange årligt, for at undgå uhensigtsmæssig placering af affald, på veje og stier, kan storskrald således afleveres på renovationspladsen fem fastlagte dage i løbet af året.

HUSK NY PLACERING AF AFFALDSPLADS

I 2018 kan der afleveres storskrald på følgende datoer:

 Tirsdag 16. januar

 Tirsdag 13. marts

 Tirsdag 15. maj

 Tirsdag 17. august

 Tirsdag 16. november

Alle dage mellem 12:30 og 13:30

Affald skal afleveres i klare plastposer. Dette gælder dog ikke for pap, møbler, metal glas og keramik.

Der vil fortsat kunne afleveres kemiaffald fra husholdningen og batterier på varmemesterens kontor alle hverdage mellem 11 og 12