Storskrald og affald

 1. Husholdningsaffald sorteres i 4 kategorier:
  • Madaffald
  • Karton 
  • Plastaffald
  • Metal
 2. De grå containere i kældre må ikke benyttes
 3. De opstillede blå containere skal benyttes til flasker, glas, aviser og andet papir.
 4. Der må ikke stilles bohave, aviser, flasker eller haveredskaber m.m. ved siden af affaldsstativ i rækkehusene.
 5. Affald, som f.eks. gamle møbler, gamle gulvtæpper, papkasser m.m. må under inden omstændigheder henstilles i ejendommen eller nogetsteds på ejendommens arealer.
 6. Varmemesteren omdeler hvert år information om, hvordan og hvornår der er mulighed for at skille sig af med de øvrige affald

Mad- og drikkekartoner skal sorteres som plastaffald (29. sept. 2022)
Læs mere her  >>


Storskrald 

For løbende aflevering af storskrald henvises til Skibstrup Gengrugsplads, 3140 Ålsgårde. For aviser og flasker dog fortsat i de blå "bobler".

Ejendommen er tilsluttet den kommunale storskraldsordning, hvilket indbefatter afhentning fem gange årligt, for at undgå uhensigtsmæssig placering af affald, på veje og stier, kan storskrald således afleveres på renovationspladsen fem fastlagte dage i løbet af året.

Affald skal afleveres i klare plastposer. Dette gælder dog ikke for pap, møbler, metal glas og keramik.

Der vil fortsat kunne afleveres kemiaffald fra husholdningen og batterier på varmemesterens kontor alle hverdage mellem kl. 11. og 12.