Referat af BR- mødet den 26/8-2018

Tilstede var:  Allan, Marianne, Flemming, Kent, Lilli, Rie og Chéri

Rie Linhoff blev budt velkommen i BR- repræsentationen.

 1. Markvandring (10 års vedligeholdelsesplan)

Den 14/8-2018 deltog City Apartments repræsentanter samt Lars, Torben, Chéri og Allan i den årlig markvandring. En 10års vedligeholdelsesplan over det arbejde, der skal udføres, blev udleveret og drøftet.

 • Højhuset ydersider skal primes (isoleres / vandskures). Arbejdet påbegyndes i 2018. Murværket er er ikke blevet vedligeholdt igennem årene og er nu så medtaget, at der trænger fugt ind i boligerne.
 • Omkostningsmæssigt er udbedring af murværket berammet til ca. DDK 650.000
 • Termoruder der skal udskiftes – udskiftning er disse er allerede påbegyndt. Berammet til DKK 50.000

 

På vores vandretur rundt på Hellebo Parks arealer, fik vi forevist de udbedringer, der allerede er blevet udført, og drøftede de opgaver der manglende:

 • Busstoppestedet: Lars & Co sørgede for, at stoppestedet blev flyttet fra det usikre hjørne
 • Skilte for gående og cyklister blev opstillet ved Dalens byggeri
 • Terrasserne: nye bænke, borde og blomsterkummer er opsat
 • Træværket på samtlige af rækkehusenes gårdhaver er udskiftet og malet.
 • Hullerne i vejen på Hellebo Parks areal blev lappet af Lars & Co. Ny vejbelægning vil blive anlagt, når projekt Dalen er gennemført.
 • Rampe: igen i år blev opsætning af en rampe på trapperne mellem nr. 21 og 23 taget op til drøftelse og endte med, at det er hverken konstruktionsmæssigt eller økonomisk muligt.
 • Cigaretskodder: det var så skræmmende, at se hvor mange cigaretskodder der bliver smidt på terrasserne, i blomsterkummerne i Grønnegården og rundt om på Hellebo Parks areal.

BR besluttede derfor at udsende skrivelsen” En pænere Hellebo Park”, der høfligst opfordrer beboerne om ikke at smide skodderne på arealet.

Skrivelsen forefindes på vores hjemmeside og er uddelt til de beboere, der ikke har internetadgang.

 

2. Beboerrepræsentationens kontor

Lars har meddelt os, at senest sommeren 2019, skal vi fraflytte ”kontoret”, da rummet skal anvendes til cykel kælder. Mange cykler står ude i det fri og ruster. Et nyt kælderrum skal beses.

 

3. Hjertestarter kursus

Allan har fået et tilbud fra Falck, der omfatter 1 redder til 16 personer og koster ca. 7400,00 kr. (ex. moms). Allan vil prøve, at kontakte leverandøren af hjertestarterne for et evt. tilbud.

 

4. Sommerfest

Det planlagte sommerfest udsættes til næste sommer. En forespørgelse om, hvorvidt beboerne er interesseret i en sommerfest, vil blive udsendt.

 

5. Forslag:

  • Benævnelsen ”Beboerrepræsentationen” foreslås ændret til ” BR Gruppen”. Dette vil blive forelagt på Årsmødet.
  • Opstilling af bænk ved søen. Arealet ejes af kommunen, så vi har ingen råderet over området.
  • Hellebo Bridgeklubs aktiviteter er blevet opdateret på hjemmesiden.

 

Næste møde: afholdes 15/10-2018 kl. 19.00 hos Allan